Theses 

Osobnostní a sociální rozvoj dětí a mládeže v rámci volnočasových aktivit – Markéta HARLASOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
Všechny práce

Markéta HARLASOVÁ

Bakalářská práce

Osobnostní a sociální rozvoj dětí a mládeže v rámci volnočasových aktivit

Personal and social development of children and young people in leisure activities

Anotace: Tato bakalářská práce se věnuje osobnostnímu a sociálnímu rozvoji dětí a mládeže v rámci volnočasových aktivit. Teoretická část se soustředí na vymezení nejrůznějších pojmů, které se volného času týkají, zkoumá volný čas z hlediska historie a představuje různé pohledy na funkce a formy trávení volného času. Její důležitou součástí je i je osobnostní a sociální výchova, její průběh a cíle. Praktická část se zabývá srovnáním jednotlivých volnočasových organizací, pracujících s dětmi a mládeží, a jejich nabídkou volnočasových aktivit. Dále se zaměří na připravení prožitkového kurzu pro děti a mládež ve věku 10 až 18 let, jehož cílem je rozvíjení jednotlivých smyslů a je klíčový pro osobnostně sociální rozvoj

Abstract: This bachelor thesis deals with personal and social kids´ and youth´s development during free time activities. The theoretical part focuses on defining various concepts connected to free time from historical point of view. It shows us different views of functions and forms of spending free time. It pays attention to personal and social education and its continuity and aims. The practical part deals with comparison of individual free time organizations working with children and youth. It describes their offer of free time activities, furthermore it focuses on experiential course preparation for kids and youth in age group 10-18 years old which should develop individual senses and has the key features of personal and social development.

Klíčová slova: Volný čas, životní styl, osobnostní a sociální výchova, osobnostní, sociální a mravní rozvoj

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2015
  • Zveřejnit od: 29. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 6. 2015 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=41226 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

HARLASOVÁ, Markéta. Osobnostní a sociální rozvoj dětí a mládeže v rámci volnočasových aktivit. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 15:30, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz