Adam HÁJEK

Diplomová práce

Suborganizace Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě

Sub organizations of Directorate for Youth Education in Bohemia and Moravia
Anotace:
Tématem této práce jsou suborganizace Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. Konkrétně se jedná o Treuschar, Vzorné roje, ZZ-oddíly a Dobrovolnickou svatováclavskou rotu. Práce si klade za cíl přiblížit všechny aspekty jejich existence. Tedy zjistit příčiny a iniciátory vzniku těchto oddílů, společně s popisem organizační struktury a výcviku, který museli prodělat jejich příslušníci. …více
Abstract:
Sub organizations of Directorate for youth education in Bohemia and Moravia (DYEBM) are subject of this thesis. These are the Treuschar, Musterscharen, ZZ-Abteilungen and Freiwillige St. Wenzel-Sturm. I set a goal to describe all aspects of their existence. Which means to find out (determine) the causes and initiators of these units establishment, together with describing organizational structure and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HÁJEK, Adam. Suborganizace Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta