Bc. Zuzana Bábovská

Diplomová práce

Chuťová percepce mastných kyselin a obezita

Fatty acid taste perception and obesity
Anotace:
Obezita je jedním z celosvětově nejrozšířenějších onemocnění a začíná svým rychlým šířením nabývat epidemických rozměrů. Obezita je multifaktoriální metabolická porucha způsobená vyšším energetickým příjmem než výdejem. Objev šesté chuti pro mastné kyseliny přinesl nové poznatky, které je možné použít při studiu patogeneze obezity. Nejvíce pozornosti se doposud dostává receptoru CD36, který je zodpovědný …více
Abstract:
Obesity is one of the world's most prevalent and widespread diseases with almost epidemic proportions. Obesity is a multifactorial metabolic disorder that arises when more energy is consumed than expended. The discovery of the sixth taste for fatty acids has brought new knowledge that can be used for studying the pathogenesis of obesity. The most attention is focused on the CD36 receptor, which is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta