Mgr. Roman Konopka, Ph.D.

Disertační práce

Role of reactive oxygen species in cell differentiation

Role of reactive oxygen species in cell differentiation
Anotace:
Úloha reaktivních metabolitů kyslíku (RMK) v organismu je diskutabilní. Jejich nadbytek je škodlivý tím, že reagují a pozměňují všechny druhy buněčných biomolekul, působí cytotoxicky a vyvolávají mutagenezi. Na druhou stranu byl pozorován jejich vliv u řady biochemických a molekulárních procesů jakými jsou proliferace, apoptóza a diferenciace. Proto jsme se rozhodli, že objasníme úlohu RMK v diferenciaci …více
Abstract:
The role of reactive oxygen species (ROS) in organisms is controversial. Excess ROS are harmful because they react with and modify all classes of cellular biomolecules that cause cytotoxicity and mutagenic damage. On the other hand, free radical reactions have been observed to influence molecular and biochemical processes and to directly cause some of the changes observed in cells during proliferation …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 8. 2009
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc., doc. RNDr. Jan Hrbáč, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta