Theses 

Politická kampaň, sociální média a volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 – Žaneta BIEDERMANNOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Žaneta BIEDERMANNOVÁ

Bakalářská práce

Politická kampaň, sociální média a volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017

Political campaign, social media and elections to the Chamber of Deputies of Parliament of the Czech Republic in 2017

Anotace: Bakalářská práce se zabývá analýzou komunikace kandidátů do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 na sociální síti Twitter. V první části práce jsou vymezeny pojmy politický marketing, jeho vývoj a historie a politická kampaň. Druhá část je věnována novým médiím, sociálním sítím a politickému marketingu na sociálních sítích. Třetí část analyzuje výroky kandidátů na sociální síti Twitter podle jednotlivých krajů a sleduje do jaké míry byly příspěvky negativní.

Abstract: The Bachelor thesis is focused on analysis of the communication of candidates in the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic in 2017 on the social network Twitter. The first part of the thesis defines the concepts of political marketing, its development and history and political campaign. The second part is devoted to new media, social networks and political marketing on social networks. The third part analyzes the statements of Twitter social networking candidates according to each region and tracks the extent to which the contributions were negative.

Klíčová slova: politický marketing, sociální média, volby do Poslanecké sněmovny, Twitter, poltiická komunikace, negativní kampaň

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=74446 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

BIEDERMANNOVÁ, Žaneta. Politická kampaň, sociální média a volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 17:26, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz