Ing. Petr Sahánek

Diplomová práce

Výměna dat mezi ERP systémy

Data exchange between ERP systems
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá řešením problému výměny dat mezi ERP systémem OpenERP a dalšími ERP systémy. V práci jsou popsány charakteristiky ERP systémů, jejich technologické principy a přínosy plynoucí z jejich nasazení. Dále je charakterizován standard EDI a jsou popsány principy integrace podnikových systémů a aplikací. V praktické části jsou analyzovány možnosti výměny dat mezi OpenERP a účetním …více
Abstract:
This diploma thesis examines the problem of data exchange between the ERP system OpenERP and other ERP systems. Description of ERP systems' features, technological principles and benefits is provided. The EDI standard and principles of enterprise application integration are described as well. The practical part includes analysis of possible solutions of data exchange between OpenERP and accountig software …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2014
  • Vedoucí: Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky