Michaela MAŠATOVÁ

Bachelor's thesis

Spolupráce mateřské a základní školy aneb Trochu jiná cesta do školy. Co-operation of nursery school and primary school or Another way how to get to school.

Co-operation of nursery school and primary school or Another way how to get to school.
Abstract:
V bakalářské práci se zabývám vzájemnou spoluprácí mezi mateřskou a základní školou a to především na sloučených pracovištích. Věnuji se charakteristice vývojového období předškolního věku, školní připravenosti, školní zralosti a jejich oblastem, jejichž správný vývoj je nezbytný pro úspěšný školní začátek. Se vstupem do základní školy je spojena také adaptace dítěte na nové prostředí a tuto problematiku …more
Abstract:
In this thesis I have aimed at reciprocal co-operation between nursery schools and primary schools, above all in consolidated workplaces. I have focused on characteristics of pre-school developmental period, school readiness and school maturity and their spheres, in particular. Their correct development is necessary for successful start of school attendance. The beginning of primary school attendance …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 8. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Renata Šikulová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MAŠATOVÁ, Michaela. Spolupráce mateřské a základní školy aneb Trochu jiná cesta do školy. Co-operation of nursery school and primary school or Another way how to get to school.. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta