Tomáš Jirák

Diplomová práce

IP telefonie pro střední a velké společnosti

IP telephony for medium and large companies
Anotace:
Cílem práce je představit možnosti přenosu hlasu v IP sítích a především Internetu. Práce se věnuje problematice od samotného chování IP sítí, přes způsoby připojení k Internetu a komunikační možnosti z pohledu přenosových protokolů (včetně fenoménu Skype) a jejich směrování až po ekonomické důsledky. Jsou zmapovány klady a zápory celé technologie včetně možných implementačních úskalí. Práce veškeré …více
Abstract:
In this graduation thesis wants introduce possibilities of voice transportation in IP networks like Internet. There are described behaviors of IP network, internet connectivity possibilities, voice protocols included Skype and economical outputs. There are mapped positives and negatives of technology including implementation issues. All economic comparisons are made to Telefonica O2 Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2009
  • Vedoucí: Pavel Pokorný
  • Oponent: Jiří Jelínek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/14204

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management