Martin KOBZA

Master's thesis

Dekretální normotvorba prezidenta republiky v období 2. světové války

The decree competence of the President of the Republic during the Second World War period
Abstract:
1)Úvod 2)Legisaltivní proces před a po Mnichovu 3)Historicko právní důvody vzniku dekretů prezidenta republiky 4)Způsob přijímání dekretů a ústavních dekretů prezidenta republiky 5)Nejdůležitější dekrety prezidenta republiky 6)Benešovy dekrety a Slovensko 7)Vztah dekretů prezidenta republiky a PNS 8)Benešovy dekrety a EU 9 Závěr
Abstract:
1) Introduction 2) The legislative process applied in the era before and after the Munich Agreement 3) Historical and legal reasons for the origin of the decree competence 4) The process of publication of decrees and also the special post-war ratification of decrees 5) The most important decrees of the President of the Republic 6) The relationship between decrees issued by the President of Republic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 3. 2012
Accessible from:: 20. 3. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: JUDr. Petr Beránek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOBZA, Martin. Dekretální normotvorba prezidenta republiky v období 2. světové války. Plzeň, 2012. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.3.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 20. 3. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická