Michal Tomáš

Bakalářská práce

Československá dekretální normotvorba 1940-1945

Czechoslovak lawmaking of decrees 1940-1945
Anotace:
Práce se zabývá tématem dekretální normotvorby, které je stále velmi aktuální a zasahuje i do současných česko - německých vztahů. Z německé strany se od pádu železné opony stále ozývají požadavky sudetských Němců na revizi československé válečné a poválečné historie pod vágním heslem "zrušit Benešovy dekrety." S pojmem "Benešových dekretů" je spojen silný mýtus jak české, tak především německé veřejnosti …více
Abstract:
This thesis deals with the theme of decree lawmaking, which is still very actual and it also interfere to present Czech - German relations. Since the fall of the Iron Curtain, the German side, represented by the Sudeten Germans, have been constantly requiring revision of Czechoslovak war and postwar history under the vague slogan "abolish the Benes's Decrees." There is a strong myth connected with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2012
  • Vedoucí: Jan Rataj
  • Oponent: Antonín Háka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/31434