Martin KOBZA

Master's thesis

Dekretální normotvorba prezidenta republiky v období 2. světové války

The decree competence of the President of the Republic during the Second World War period
Anotácia:
1)Úvod 2)Legisaltivní proces před a po Mnichovu 3)Historicko právní důvody vzniku dekretů prezidenta republiky 4)Způsob přijímání dekretů a ústavních dekretů prezidenta republiky 5)Nejdůležitější dekrety prezidenta republiky 6)Benešovy dekrety a Slovensko 7)Vztah dekretů prezidenta republiky a PNS 8)Benešovy dekrety a EU 9 Závěr
Abstract:
1) Introduction 2) The legislative process applied in the era before and after the Munich Agreement 3) Historical and legal reasons for the origin of the decree competence 4) The process of publication of decrees and also the special post-war ratification of decrees 5) The most important decrees of the President of the Republic 6) The relationship between decrees issued by the President of Republic …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 3. 2012
Zverejniť od: 20. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: JUDr. Petr Beránek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOBZA, Martin. Dekretální normotvorba prezidenta republiky v období 2. světové války. Plzeň, 2012. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.3.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 3. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická