Bc. Tomáš Kosík

Diplomová práce

Vliv spalování paliva CNG na produkci výfukových emisí motoru osobního automobilu

The effect of CNG fuel combustion on the exhaust emissions of a passenger car engine
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na vliv spalování paliva CNG a produkci výfukových emisí motoru osobního automobilu. V úvodu práce jsou uvedeny možnosti využití plynných paliv pro pohon motorových vozidel. Následně je popsáno samotné palivo CNG, jeho výhody a nevýhody, oproti palivům na bázi ropy. Dále jsou popsány nutné úpravy samotných motorů a úpravy souvisejících systémů, aby byly toto alternativní …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the influence of combustion of CNG fuel and the production of exhaust emissions at a passenger car engine. At the beginning of the thesis are presented the possibilities of using fuel in vehicles. Then there will be described the CNG fuel itself, its advantages and disadvantages and there will be comparison with petroleum-based fuels. Next will be described necessary modifications …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Adam Polcar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Zemědělská specializace / Automobilová doprava

Práce na příbuzné téma