Aneta Švomová

Bakalářská práce

Financování příspěvkových organizací ÚSC v návaznosti na rozpočet zřizovatele

Financing of the subsidized organizations of the ÚSC in connection with the budget of the founder
Anotace:
Předmětem mé bakalářské práce „Financování příspěvkových organizací ÚSC v návaznosti na rozpočet zřizovatele“ je analýza rozpočtu a zdrojů financování vybrané příspěvkové organizace s důrazem na zdroje od jejího zřizovatele. První část je zaměřena na územní samosprávné celky a jejich rozpočty. Poté je pozornost věnována jejich příspěvkovým organizacím a to jejich právnímu postavením, rozpočtům a různým …více
Abstract:
The goal of my bachelor thesis „Financing of the subsidized organizations of the ÚSC in connection with the budget of the founder“ is to analyze the budget and the resources of funding the concrete subsidized organization focusing on the resources from its founder. The first part deals with local governments and their budget. After that the attention is focus on their subsidized organizations, their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eva Tomášková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta