Bc. Lenka Jirkovská

Diplomová práce

Makroregionální strategie jako nový nástroj přeshraniční spolupráce EU

Macro-Regional Strategy as a New Tool of EU Cross-Border Cooperation
Anotace:
Práce si klade za cíl komparovat a analyzovat makroregionální strategii jako nový nástroj v kontextu platforem euroregion a evropské seskupení územní spolupráce na poli nástrojů přeshraniční spolupráce v EU, a sice z hlediska jejich právního rámce, organizačních a řídících struktur, motivačních faktorů zainteresovaných skupin a finančního nastavení ve smyslu typologie zdrojů a finanční náročnosti plynoucí …více
Abstract:
This thesis aims to compare and analyze the macro-regional strategy as a new tool in context of the platforms - euroregion and the European Grouping of Territorial Co-operation in the field of EU cross-border cooperation tools, namely in terms of the legal framework, organizational and management structures, motivational factors of the stakeholders and the financial setting in sense of the source typology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2016
  • Vedoucí: Ph.D. Vratislav Havlík
  • Oponent: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia