Theses 

Makroregionální strategie jako nový nástroj přeshraniční spolupráce EU – Bc. Lenka Jirkovská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia

Bc. Lenka Jirkovská

Diplomová práce

Makroregionální strategie jako nový nástroj přeshraniční spolupráce EU

Macro-Regional Strategy as a New Tool of EU Cross-Border Cooperation

Anotace: Práce si klade za cíl komparovat a analyzovat makroregionální strategii jako nový nástroj v kontextu platforem euroregion a evropské seskupení územní spolupráce na poli nástrojů přeshraniční spolupráce v EU, a sice z hlediska jejich právního rámce, organizačních a řídících struktur, motivačních faktorů zainteresovaných skupin a finančního nastavení ve smyslu typologie zdrojů a finanční náročnosti plynoucí jak z oficiálních dokumentů a smluv ale i z praktického fungování a empirických dat referenčního případu Strategie EU pro Podunají.

Abstract: This thesis aims to compare and analyze the macro-regional strategy as a new tool in context of the platforms - euroregion and the European Grouping of Territorial Co-operation in the field of EU cross-border cooperation tools, namely in terms of the legal framework, organizational and management structures, motivational factors of the stakeholders and the financial setting in sense of the source typology and financial demands arising from the official documents and treaties but also from the practical functioning and empirical data from the reference case EU Strategy for Danube Region.

Klíčová slova: přeshraniční spolupráce, komparace, makroregionální strategie, regionální politika EU, EUSDR cross-border co-operation, comparison, macroregional strategy, EU regional policy, EUSDR

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2016
  • Vedoucí: Ph.D. Vratislav Havlík
  • Oponent: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 22:25, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz