Iva Ladzianská

Diplomová práce

The EC/EU Regional Policy Reforms and Perspectives for the Future

Reformy regionální politiky ES/EU a perspektivy budoucího vývoje

EC/EU Regional Policy Reforms and Perspectives for the Future
Abstract:
After more than 50 years of constant development, the European regional policy now amounts around 35 per cent of the EU Budget. As the second largest Community policy it has undergone a series of reforms with a direct impact on its current structure. This diploma thesis deals with the crucial aspects of the development of the policy, with the main focus on the critical junctures that influenced its …více
Abstract:
Evropská regionální politika představuje v současnosti, po více než 50 letech svého vývoje, zhruba 35 procent celkového rozpočtu EU. V současnosti druhá nejrozsáhlejší politika prošla celou řadou reforem, které měly přímý dopad na její současnou strukturu. Tato diplomová práce bude zaměřena na klíčové aspekty rozvoje regionální politiky EU, přičemž hlavní důraz bude kladen na stěžejní mezníky, které …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2010
  • Vedoucí: Dan Marek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.