Hai Anh Leová

Bakalářská práce

Majetkové cenné papíry z pohledu investora a emitenta v ČR

Equity securities from the point of view of an investor and issuer in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na hlubší porozumění majetkových cenných papírů, jak z teoretického, tak praktického hlediska v účetnictví. Cílem je shrnout metodiku účtování cenných papírů pomocí zachycení základních operací z pohledu emitenta a investora. Ke správnému pochopení problematiky je na začátku uvedeno základní rozdělení trhu cenných papírů do jeho segmentů a jejich popis. Jaké funkce a práva …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on deeper understanding of equity securities in theory and practice in accounting. The objective is to summarize an accounting methodology by describing the most common examples from the point of view of an issuer and an investor. In order of a correct inclusion is the beginning about basic classification of a security market into its segments and its description. Continued …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2017
  • Vedoucí: Monika Randáková
  • Oponent: Libor Vašek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70731

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku