Petra GNIADKOVÁ

Diplomová práce

Motivace Romů ke vzdělání - etnická nebo sociokulturní podmíněnost?

The Motivation of Roma to Education - ethnic or sociocultural condicionality?
Anotace:
Předložená diplomová práce usiluje o analýzu toho, zda je motivace u příslušníků romského etnika ovlivněna jejich etnicitou či prostředím, v němž žijí a vyrůstají. První část, teoretická, seznamuje čtenáře se základními termíny interkulturní psychologie vztahujícími se k problematice etnických menšin. Pozornost je rovněž věnována motivaci, která jakožto intrapsychický proces objasňuje, jak vnitřní …více
Abstract:
This thesis investigates whether the motivation of the Romany population is affected by their ethnicity or by the environment in which they are raised in and live. The first, theoretical, part familiarizes readers with fundamental concepts of intercultural psychology, focusing mainly on the problematics of ethnic minorities. Attention is also devoted to the motivational term, intrapsychic process, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2014
Zveřejnit od: 14. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vendula Gojová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GNIADKOVÁ, Petra. Motivace Romů ke vzdělání - etnická nebo sociokulturní podmíněnost?. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií