Bc. Pavel Rezek

Bakalářská práce

Analýza a návrh opatření pro zajištění vyšší bezpečnosti chodců v silničním provozu ve městě Říčany

Analysis and proposal of precaution for higher safety of walkers in road traffic operation in town Říčany
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na významný problém bezpečnosti chodců na pozemních komunikacích, a to konkrétně na zadanou lokalitu. Obsahuje dopravní charakteristiku zadaného města Říčany, přehled vztažných dopravních zákonů a norem, i statistické údaje. Jádrem práce je analýza kritických míst a návrh opatření pro zlepšení současné situace.
Abstract:
Bachelor´s report is aimed at the important problem of walker´s safety on the overland in the concrete area. This report comprises the traffic characteristic of Říčany, the list of the concrete law, technical standards and the statistic items as well as. The main of this report is analysis of the chosen critical points and my proposal for improving current situation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Pavlína Brožová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Rezek, Pavel. Analýza a návrh opatření pro zajištění vyšší bezpečnosti chodců v silničním provozu ve městě Říčany. Pardubice, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera