Bc. Markéta PECUCHOVÁ

Master's thesis

Pravopis a jeho výuka na základní škole

Orthography and its teaching at the primary school
Abstract:
Teoretické kapitoly diplomové práce jsou věnovány českému pravopisu, jeho funkcím, principům a jeho třem typům ? pravopisu lexikálnímu, morfologickému a syntaktickému. Další kapitoly jsou pak zaměřeny na vývoj českého pravopisu od jeho počátků až do současnosti, na vývoj výuky českého jazyka ve školách a na vybraná pravopisná pravidla. Praktická část této práce se opírá o výzkum složený jednak z pravopisných …more
Abstract:
The theoretical chapters of the thesis are devoted to the Czech orthography, its functions, principles and its three types ? lexical, morphological and syntactic orthography. The next chapters are then focused on the development of the Czech language from its origins up to the present, on the development of the teaching of the Czech language in schools and on the selected orthography rules. The practical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 4. 2016
Accessible from:: 5. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 5. 2016
  • Supervisor: Mgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PECUCHOVÁ, Markéta. Pravopis a jeho výuka na základní škole. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 5. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta