Theses 

Moderní metody získávání zaměstnanců do oddělení podpory prodeje – Iva Bernatíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Iva Bernatíková

Bakalářská práce

Moderní metody získávání zaměstnanců do oddělení podpory prodeje

Modern methods of employee recruitment for the sales support department

Anotace: Bakalářská práce se zabývá představením moderních metod získávání zaměstnanců a analýzou jejich využívání v současné době ve vybrané společnosti. Cílem této práce je, na základě stávajícího procesu získávání zaměstnanců, doporučit návrhy pro využívání moderních trendů získávání zaměstnanců do oddělení podpory prodeje, především se zaměřením na sociální a profesní sítě. Za tímto účelem bylo provedeno dotazníkové šetření mezi studenty Mendelovy univerzity v Brně, zkoumající především využívání sociálních a profesních sítí při sebeuplatnění na trhu práce. Současně s šetřením byly identifikovány silné a slabé stránky využívaných metod ve vybrané společnosti. V závěru práce jsou, na základě analýzy a výsledků dotazníkového šetření, doporučeny možná zlepšení a návrhy pro efektivnější využívání moderních metod ve vybrané společnosti. Návrhem je rozšíření portfolia pracovních portálů, na které společnost v současné době inzeruje, účast na Kariérním dni Mendelovy univerzity v Brně, vytvoření firemních profilů na profesní síti LinkedIn a sociálních sítích Facebook, Twitter a Google+. Dalšími návrhy jsou zřízení placeného účtu Recruiter Corporate poskytovaného profesní sítí LinkedIn pro získání konkurenční výhody a tvorba vlastních webových stránek oddělení podpory prodeje.

Abstract: This bachelor thesis introduces modern methods of employee recruitment and analyses their current utilization in the chosen company. The aim of the thesis is to recommend proposals for utilization of modern recruiting trends, particularly focusing on social media recruiting in the sales support department based on the existing recruitment process.For this purpose, the survey was conducted among students of Mendel university, mainly examining the use of social media in relation to the labour market. At the same time, strengths and weaknesses of used methods were identified. The conclusion, based on the analysis and results of the survey, provides possible improvements and recommendations for more efficient use of modern methods in recruiting in the chosen company. Among proposals is the expansion of the career site´s portfolio where the company advertises, participation in Career Day at Mendel university, creation of company profiles on LinkedIn, Facebook, Twitter and Google+. Further suggestions are implementation of the paid account called Recruiter Corporate provided by LinkedIn for gaining a competitive advantage and creation of own web site for the sales support department.

Klíčová slova: recruiter, sociální a profesní sítě, uchazeč, e-recruitment, Získávání zaměštnanců, moderní metody

Keywords: social media, e-recruitment, Recruiting, recruiter, modern trends, candidate

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Duda, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://is.mendelu.cz/zp/58475 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 15:42, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz