Bc. Zdeněk Burian

Bakalářská práce

Německé obyvatelstvo města Brna a městské čtvrti Brno - Černovice (1918 – 1946)

German population in city Brno and city quarter Brno-Černovice (1918 - 1946)
Anotace:
Tato bakalářská práce seznamuje čtenáře s problematikou německého obyvatelstva celkově v Brně, ale také zvlášť v městské čtvrti Černovice, v rozmezí let 1918–1946. Přestože se jedná o krátké časové období, bylo z pohledu německého obyvatelstva v Brně velice rušné: od vzniku samostatného Československa přes období Protektorátu Čechy a Morava až po osvobození města Rudou armádou a následné vysídlení …více
Abstract:
The thesis deals with the presence of German population in Brno between years 1918- 1946, and especially focuses on Černovice area. Even though it is quite a short period of time, for the German population it was a period full of big events from the formation of the independent country of Czechoslovakia, through the period of Protectorate of Bohemia and Moravia until Brno was liberated by the Soviet …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2018
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. František Čapka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy