Bc. Michal Novák

Bakalářská práce

Difúzní svařování heterogenních svarů v kombinaci vysokolegovaná ocel a titan

Anotace:
Hlavním cílem této bakalářské práce bylo nalezení vhodných svařovacích podmínek pro difúzní svaření vysokolegované oceli 316L a Titanu Grade 2. V teoretické části této práce je rozebrána problematika difúzního svařování včetně popisu správného určení svařovacích podmínek a využití difúzního svařování ve světě, včetně příkladů. Dále je zde popsán teplotně-napěťový simulátor Gleeble 3500 a jeho využití …více
Abstract:
The main aim of this bachelor thesis was finding suitable welding conditions for diffusion bonding of with high-alloy steel 316L and Titan Grade 2. In the theoretical part of this work there is analyzed the problem of diffusion welding including a description of the correct identification of bonding conditions and using of diffusion bonding in the world, including examples. In next step there is disclosed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Novák, Michal. Difúzní svařování heterogenních svarů v kombinaci vysokolegovaná ocel a titan. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technická univerzita v Liberci

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Strojní inženýrství