Bc. Irina Galygina

Bachelor's thesis

Etika v podnikatelské činnosti

Ethics in business
Abstract:
Tématem této bakalářské práci je etika v podnikatelské činnosti. Podnikatelská etika je nejdůležitější stránkou morálky profesionálního chování podnikatele. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. V první části práce je vysvětlen význam pojmu „etika“ stanovena její definici. Představené postuláty etiky v podnikatelské činnosti. Ukázaný prameny etiky, zda etika patří mezi nástroje …more
Abstract:
The theme of this thesis is ethics in business. Business ethics is the most important aspect of morality professional conduct entrepreneurs. The work is divided into two parts: theoretical and practical. The first part explains the meaning of the term "ethics" determined its definition. Introduced postulates of ethics in business. Shown springs ethics that ethics are among the tools business. In the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Pavel Nesejt
  • Reader: Ing. Eva Matoušková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní