Mgr. BcA. Markéta Čížková

Diplomová práce

Jednotný vizuální styl firmy Copy Brno.

Uniform visual style of the company Copy Brno.
Anotace:
Diplomová práce s názvem: Jednotný vizuální styl firmy Copy Brno se zabývá jednotným vizuálním stylem v České republice a prvky, které s vizuálním projevem souvisí. Práce si klade za cíl vytvořit manuál jednotného vizuálního stylu pro existující firmu, která manuál uplatní. Snahou je představit firemní identity a vytvořit v teoretické části přehled z oblasti grafického designu, který slouží jako doprovodný …více
Abstract:
The thesis called: Uniform Visual Style of the company Copy Brno undertakes a subject of the uniformed style in the Czech Republic and related features. The work intends to create a manual of the uniform visual style for an existing company to bring it to use in practice. The aim is to introduce corporate identities and create a theoretical overview in the field of graphic design, which serves as a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Jiří Eliška

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta