Eliška JAMBOROVÁ

Diplomová práce

Tvorba třídního časopisu jako podpůrného prostředku pro výuku čtení a psaní ve 2. třídě ZŠ Creating a class magazin as a supporting element in learning reading and writing in the second grade of primary school

Creating a class magazin as a supporting element in learning reading and writing in the second grade of primary school
Anotace:
Hlavní podstatou mé diplomové práce je metodicko-didaktické zpracování tvorby třídního časopisu ve 2. ročníku ZŠ, jenž je integrován do výchovně-vzdělávacího procesu za účelem dále rozvíjet psací a čtenářské dovednosti žáka a přispívat k prohlubování jeho pozitivního vztahu k těmto činnostem. Teoretická část práce se zabývá vymezením specifických vlastností tohoto žáka z hlediska ontogeneze a výběrem …více
Abstract:
The essence of my diploma thesis is to cover the creation of a class magazine in the second year of primary school from a methodological and didactical point of view. The magazine issue is integrated into the educational process to encourage further development of pupil?s writing and reading skills and to deepen his or her positive attitude to them. The theoretical part is focused on defining specific …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 3. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Kamila Beránková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JAMBOROVÁ, Eliška. Tvorba třídního časopisu jako podpůrného prostředku pro výuku čtení a psaní ve 2. třídě ZŠ Creating a class magazin as a supporting element in learning reading and writing in the second grade of primary school. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol a anglický jazyk