Bc. Štěpán Groll

Diplomová práce

Vzdělávací cíle v gymnaziálním geografickém vzdělávání (GGV)

Educational objectives in secondary geographical education
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá otázkou vzdělávacích cílů v gymnaziálním geografickém vzdělávání. Práce je rozdělena na tři části. První část se věnuje teorii a taxonomii vzdělávání a zabývá se současnou podobou vzdělávacích dokumentů v ČR. Druhá část se věnuje popisu a analýze zahraničních vzdělávacích dokumentů na vybraných příkladech (USA, Německo, Slovensko). V poslední části je jejich porovnání …více
Abstract:
This diploma thesis deals with Educational objectives in secondary geographical education. The work is divided into three parts. The first part deals with theory and taxonomy of education and with the current form of education documents in the Czech Republic. The second part is devoted to description and analysis of foreign educational documents of the selected countries (USA, Germany, Slovakia). In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. RNDr. Alois Hynek, CSc.
  • Oponent: RNDr. Vladimír Herber, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta