Petr Popelínský

Bakalářská práce

Základní gymnastika a Rámcově vzdělávací program pro základní vzdělávání

Basic gymnastics and the Framework Educational Programme for Primary Education
Anotace:
Bakalářská práce porovnává stav výuky základní gymnastiky na 2. stupni základní školy s Rámcově vzdělávacím programem pro základní vzdělávání z hlediska jejího obsahu a časové dotace. V teoretické části nejdříve charakterizuje pojem gymnastika, její historii a dělení. Poté charakteristiku základní gymnastiky a vývoj dítěte staršího školního věku a představuje Rámcově vzdělávací program pro základní …více
Abstract:
The bachelor's thesis compares teaching basic gymnastics at a primary school (the lower-secondary level) with the Framework Educational Programme for Primary Education. The comparison is made from the perspective of the content and time allocation of the classes. The theoretical part characterises gymnastics in general, its history and classification. Subsequently, basic gymnastics is defined, as well …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Jiří Dygrín

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Popelínský, Petr. Základní gymnastika a Rámcově vzdělávací program pro základní vzdělávání. Liberec, 2019. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická