Kristýna Řeháková

Bakalářská práce

Tvorba marketingové strategie pro firmu vstupující na český trh

Creating a marketing strategy for a company entering the Czech market
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro německý online obchod s módou Zalando. Hlavním cílem práce je sumarizace doporučení pro tvorbu marketingového mixu, která jsou získána na základě provedených analýz a marketingových šetření. Teoretická část popisuje kroky, které je doporučeno při vstupu na zahraniční trh následovat. Praktická část je orientovaná na analytická a marketingová …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the creating of a marketing strategy for the German online fashion platform Zalando. The main aim of the thesis is to summarize recommendations for the creation of a marketing mix, which are obtained on the basis of analysis carried out and marketing surveys. The theoretical part describes the steps that are recommended to follow when entering a foreign market. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Přibyl, Ph.D.
  • Oponent: Jiří Urbánek, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: NEWTON College a.s., NEWTON College a.s.

NEWTON College a.s.

NEWTON College a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Globální podnikání a management