Bc. Radomíra Viková

Diplomová práce

Analýza možností komplexní péče o předškolní děti s poruchou pozornosti spojenou s hyperaktivitou

The analysis of possibilities comprehensive care about pre-school children with attention deficit hyperactivity disorder
Anotace:
Empirická část diplomové práce analyzuje možnosti komplexní péče o předškolní děti se syndromem ADHD (hyperaktivita s poruchou pozornosti), způsoby přístupu k těmto dětem jak ze strany pedagogických pracovníků, tak ze strany rodiny a všech institucí, které se na výchově podílejí. Cílem diplomové práce je zjistit orientaci učitelek mateřských škol v oblasti problematiky syndromu ADHD v závislosti na …více
Abstract:
Empirical part of dissertation analyses possibilities of comprehensive care for children in preschool age with syndrome ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorders), ways of accession to these children from the side of pedagogical staff members and also from the side of family and all institutions which take a share in education. The aim of dissertation is to find out the orientation of teachers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 7. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Dana Brožová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele