Bc. Tomáš Kadavý

Master's thesis

Pokročilé varianty algoritmu PSO v jazyce C

Advanced Variants of the PSO Algorithm in the C Language
Abstract:
Cílem práce je implementace pokročilých variant algoritmu PSO v jazyce C a jejich otestování a srovnání za použití knihovny IEEE CEC 2015. Teoretická část popisuje obecnou problematiku hejnových algoritmů, popisuje základní princip PSO algoritmu a poté tři jeho pokročilé varianty, jimiž jsou ARPSO, HPSO a OLPSO. Následně jsou popsány testovací funkce v knihovně IEEE CEC 2015, prostředí Wolfram Mathematica …more
Abstract:
The goal of this work is the implementation of advanced variants of PSO algorithm in C language and further the testing and comparison of implemented methods using the IEEE CEC 2015 benchmark library. The theoretical part describes the general issues of swarm algorithms, describes the basic principle of PSO algorithm and then its three advanced modifications: the ARPSO, HPSO and OLPSO. After that the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2016
Accessible from:: 20. 5. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Michal Pluháček, PhD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kadavý, Tomáš. Pokročilé varianty algoritmu PSO v jazyce C. Zlín, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.5.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 20. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe