Mgr. Ing. Veronika Ubrová

Bakalářská práce

Motivace studentů FSpS MU oboru MAN ke studiu jako předpoklad studijní úspěšnosti

Study Motivation of FSpS MU Students of Management as a Precondition for Study Successfulness
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vztahem mezi motivací ke studiu oboru MAN FSpS a studijními výsledky. V teoretické části popisuje různé teorie motivace (teorie instrumentality, zaměřené na obsah, zaměřené na proces, dvoufaktorový model) a dále pak vliv motivace na výkon a faktory, které tento vztah ovlivňují. V praktické části proběhlo dotazníkové šetření mezi studenty daného oboru, které mělo ověřit …více
Abstract:
This thesis deals with the relationship between motivation to study MAN at the Faculty of Sports Studies and study results. The theoretical part describes various theories of motivation (instrumentality theory, theory focusing on content, process-based theory, two-factor model) and then influence of motivation on performance and the factors that affect this relationship. The practical part involved …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Janíková
  • Oponent: Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií