Bc. Thanh Trang Pham

Master's thesis

Modely časových řad pro binární a spojitá meterologická data

Analyses of time series for binary and continuous meteorological data
Anotácia:
V této diplomové práci se věnujeme modelům, kterými můžeme popsat chování časové řady denních úhrnů srážek. Prvním modelem, kterým se zabýváme, je binární homogenní markovský řetězec, na který aplikujeme logistický a log-lineární regresní model. Pokusíme se jimi popsat to, zda je výskyt srážek závislý na výskytu srážek v předchozím dni. Další modely, kterými se tato práce zabývá jsou modely z Boxovy …viac
Abstract:
In this thesis we study models which can describe a pattern in time series of daily precipitation data. At first we study Markov chain and then we apply logistic and log-linear regression model on the Markov chain. We use this procedure to see relation between the presence of precipitation and the presence of precipitation day before. The other models which we study in this thesis are models from Box …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedúci: doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta