Jana Solařová

Bakalářská práce

Finanční analýza vybraného podniku

Financial analysis of the selected enterprise
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na posouzení finanční situace družstva Drukov pomocí využití finanční analýzy. V teoretické části jsou popsány základní pojmy finanční analýzy. Mezi použité metody finanční analýzy byly vybrány rozdílové ukazatele, absolutní ukazatele, poměrové ukazatele, bankrotní a bonitní modely. Analyticko-praktická část je zaměřena na výpočet jednotlivých metod finanční analýzy a zhodnocení …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the assessment of the financial situation of the Drukov cooperative using financial analysis. The theoretical part describes the basic concepts of financial analysis. The methods used for the financial analysis were used to select the difference indicators, absolute indicators, ratios and methods of financial analysis, bankruptcy and creditworthy models. The analytical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Libor Cabicar

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting