Bc. Jan REGULA

Diplomová práce

Správa velkoměsta a občanská společnost

A public administration of cities and a civil society
Anotace:
Tato seminární práce se snaží o popis spolupráce mezi městem a občanskou společností se zvláštním zaměřením na nové typy organizací občanského sektoru -neziskové organizace nabízející veřejné služby a na tzv. nové advokační demokracie. Práce by se dala rozdělit do několika částí. První z nich se snaží vyrovnat s rozdílnými názory na občanský sektor a jeho vydefinování obecně. Následuje část, která …více
Abstract:
The diploma thesis aims to describe the cooperation between municipalities and the civic society in the Czech Republic, with a focus on non-governmental organizations (NGOs) and particularly the newly-instituted types of civic organizations. The thesis can be divided into several sections. The first section attempts to reconcile the various views and definitions of the public sector. The next section …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

REGULA, Jan. Správa velkoměsta a občanská společnost. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/