Theses 

Analýza vlivu daní a evropských dotací na HDP a nezaměstnanost v České republice. – Michaela Křížková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Michaela Křížková

Diplomová práce

Analýza vlivu daní a evropských dotací na HDP a nezaměstnanost v České republice.

Analysis of influences of tax and European subsidies on GDP and unemployment in the Czech Republic

Anotace: V této práci bylo cílem zjistit, jaký byl vliv jednak daňové zátěže příjmů obchodních korporací na HDP a nezaměstnanost v ČR, jednak absolutní vybrané částky na DPPO od obchodních korporací na ty samé ukazatele. Dále práce analyzuje vliv EU dotací poskytnutých obchodním korporacím, jako primárním příjemcům, na HDP a nezaměstnanost v ČR. Závěry práce naznačují, že některé vlivy nelze přesně vyčíslit a jednoduše porovnat. Přesto práce shrnuje základní vlivy dílčích faktorů změn dotací poskytnutých obchodním korporací, jakožto primárním příjemcům, a změn DPPO v podobě efektivní míry zdanění i v podobě inkasa DPPO jakožto příjmu státního rozpočtu. Tato práce poskytuje porovnání výše uvedených vztahů z hlediska teoretického vymezení ukazatelů i z hlediska praxe v rámci ČR za období 1993 - 2013. Závěry jsou podložené odbornými publikacemi. Práce zároveň poskytuje informaci o rozsáhlosti a četnosti vlivů, přičemž mnohé jsou nevyčíslitelné. Čtenář si po přečtení práce dokáže vytvořit vlastní názor na danou problematiku.

Abstract: The aim of this thesis is to analyze what was the influence of corporate tax rate and total paid amount on corporate income tax on GDP and unemployment in the Czech Republic. The essay also describes the impact of European subsidies given to Czech corporates as primary receivers on GDP and unemployment in the Czech Republic. A comparison of these two macroeconomic factors is provided. Conclusions show that there are some impacts which are not supposed to be transferred to a concrete comparable numbers. The thesis provides detailed overview of main impact of derivation of European subsidies given to Czech companies as primary receivers and changing corporate income tax on GDP and unemployment. The comparison of above influences is provided both on theoretical basis and the real one in the period of 1993-2013 for the Czech Republic. Conclusions and author's ideas are supported by professional publications. The thesis provides information on how the problematic is width and deep within these impacts. Any reader can create his/her own opinion on the problematic based on provided information and data.

Klíčová slova: HDP, nezaměstnanost, obchodní korporace, Daň z příjmu právnických osob, dotace

Keywords: companies, Corporate income tax, unemployment, GDP, European subsidies

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2015
  • Vedoucí: Tomáš Pavelka
  • Oponent: Marta Nečadová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/48105


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 04:19, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz