Lenka ZAHRADNÍKOVÁ

Bakalářská práce

Využití zobrazovacích metod v diagnostice a léčbě degenerativních onemocnění bederní páteře

The role of imaging techniques in the diagnosis and treatment of degenerative spine disease
Anotace:
Ve své práci se zabývám problematikou degenerativního onemocnění bederní páteře a jeho klinickým obrazem na jednotlivých zobrazovacích metodách. V první části práce popisuji anatomii a fyziologii bederní páteře. Část druhá poukazuje na jednotlivé patologické projevy degenerativního onemocnění bederní páteře a jejich klinické projevy. V následující části se zabývám jednotlivými zobrazovacími metodami …více
Abstract:
In my degree thesis I deal with the issues of the degenerative disease of the lumbar spine and its clinical picture in individual imaging methods. The first part of the thesis describes both the anatomy and physiology of the lumbar spine. Part Two inquires into individual pathological demonstrations of the degenerative disease of the lumbar spine and their clinical symptoms. The following part deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011
Zveřejnit od: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: MUDr. Pavel Ryška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZAHRADNÍKOVÁ, Lenka. Využití zobrazovacích metod v diagnostice a léčbě degenerativních onemocnění bederní páteře. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta