Mgr. Jana Špačková

Diplomová práce

Trest domácího vězení

The Home Arrest
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá novým alternativním trestem domácího vězení, který byl do české právní úpravy zaveden teprve nedávno. Práce představuje přehled problematiky týkající se tohoto trestu. První kapitoly pojednávají o trestu a alternativním trestu. Následuje pojem trestu domácího vězení, jeho historická úprava a současné podmínky a způsob jeho ukládání. Autorka neopomenula ani právní úpravu …více
Abstract:
The thesis deals with the new alterative form of punishment of house arrest which was recently enforced in the Czech legislation. The thesis introduces an overview of the issue of house arrest sentence. First chapters deal with punishments and alternative forms of punishment. Then there is a term of house arrest sentence concerned, its historical evolution and current conditions of its imposition. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta