Mgr. Petra Mašková

Diplomová práce

Příprava a realizace Assessment Center

The Preparation and Realization of the Assessment Center
Anotace:
Cílem této práce je představit metodu Assessment Center (AC) a popsat průběh její konkrétní aplikace. Nejprve vymezujeme pojem AC, oblast jeho využití, jednotlivé fáze procesu a role členů týmu v AC. Dále se zaměřujeme na teoretická východiska AC. Podrobněji rozebíráme kompetenční přístup a kompetenční modely, z nichž při výstavbě Assessment Center vycházíme. Zabýváme se i psychometrickými charakteristikami …více
Abstract:
The aim of this study is to introduce an Assessment Center (AC) method and to describe its concrete practical application. First, we define the term AC, the field of its application, particular phases of this process and roles of each member of the AC team. Then we focus on the theoretical background of AC. We take a close look at the competency approach and competency models which are used for the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 9. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2008
  • Vedoucí: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta