Bc. Jan Doležal

Diplomová práce

Transformace firmy na procesně řízený podnik

Transformation of a Company to a Process-driven Business
Anotace:
Cílem diplomové práce je navrhnout postup transformace firmy na procesně řízený podnik s využitím pravidel projektového řízení v souladu se stanovenou metodikou. Předmětem transformace je Celní správa České republiky (dále jen „CS“). Pro účely této práce je CS chápána jako firma, respektive podnik
Abstract:
The aim of this thesis is to propose a procedure to transform the company into business process management company, by using the rules of project management in accordance with an established methodology. The subject of transformation is the Czech Customs Administration (hereinafter referred to as "CS"). For purposes of this thesis is the “CS” seen as a company or business.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 10. 2012
  • Vedoucí: Ing. Václav Šebek, CSc.
  • Oponent: Ing. Zdeněk Čapek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS