Dan Hamerník

Bakalářská práce

Game engines in Modern Education

Game engines in modern education
Abstract:
The thesis is focused on use of game engines in tertiary education. Didactic principles and teaching methods appropriate for teaching game development are discussed, including their benefits in tertiary education, both for theory and practice. Major part of the thesis is devoted to research and analysis of teaching game development abroad and in the Czech Republic. Attached to this thesis, you will …více
Abstract:
Práce je zaměřena na využití herních enginů při edukativním procesu v terciálním vzdělávání. V práci jsou rozebírány didaktické principy a výukové metody vhodné pro výuku herních enginů včetně jejich přínosů v terciálním vzdělávání a praxi. Část práce je věnovaná rešerši a analýze výuky herních enginů v zahraničí a tuzemsku. Přílohou práce jsou vyhotovené podklady pro výuku herních enginů optimalizovanou …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Josef Brožek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hamerník, Dan. Game engines in Modern Education. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie