Dan Hamerník

Bachelor's thesis

Game engines in Modern Education

Game engines in modern education
Abstract:
The thesis is focused on use of game engines in tertiary education. Didactic principles and teaching methods appropriate for teaching game development are discussed, including their benefits in tertiary education, both for theory and practice. Major part of the thesis is devoted to research and analysis of teaching game development abroad and in the Czech Republic. Attached to this thesis, you will …more
Abstract:
Práce je zaměřena na využití herních enginů při edukativním procesu v terciálním vzdělávání. V práci jsou rozebírány didaktické principy a výukové metody vhodné pro výuku herních enginů včetně jejich přínosů v terciálním vzdělávání a praxi. Část práce je věnovaná rešerši a analýze výuky herních enginů v zahraničí a tuzemsku. Přílohou práce jsou vyhotovené podklady pro výuku herních enginů optimalizovanou …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Josef Brožek

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Hamerník, Dan. Game engines in Modern Education. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

University of Pardubice

Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Bachelor programme / field:
Information Technology / Information Technology