Bc. Patrik Šimon

Bakalářská práce

Vegetariánství v úpolových sportech

Vegetarianism in combat sports
Abstract:
The main objective of this Bachelor work is to analyze nutrition needs of combative athletes and find out, if vegetarianism can satisfy those needs. Theoretical part includes knowledge about vegetarianism and combative sports, but also shows limitations of vegetarian diet with tips, how to use vegetarian diet correctly. In the end of theoretical part I have made eating plan that should help the combative …více
Abstract:
Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je zistiť nutričné požiadavky úpolových športovcov a zistiť, či dokáže vegetariánska diéta tieto požiadavky dostatočne uspokojiť. Teoretická časť obsahuje poznatky o vegetariánstve a úpolových športoch, pričom sú popísané aj špecifické nedostatky vegetariánstva s tipmi, ako sa stravovať vegetariánskou diétou správne. Na záver teoretickej časti som vypracoval aj …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Speciální edukace bezpečnostních složek

Práce na příbuzné téma