Bc. Lukáš JŮZL

Master's thesis

Projekt zabezpečení komerční budovy a perimetru

A Commercial Building and Perimeter Security Project
Abstract:
Teoretickou část diplomové práce tvoří katalog prvků poplachových zabezpečovacích systémů. V tomto katalogu jsou uvedeny nejnovější komponenty na tuzemském trhu. V praktické části jsou vypracovány dva návrhy zabezpečení modelové budovy. První je vytvořen s ohledem na kvalitu, druhý pak na cenu použitého systému.
Abstract:
The theoretical part of the diploma thesis is the catalog of intrusion alarm components. Latest components available on the domestic market are presented in this catalog. Two projects of building security are created in the practical part. The first project is made with respect to the quality. The second one is made with respect to the cost of used system.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2013
Accessible from:: 24. 5. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Karel Perůtka, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JŮZL, Lukáš. Projekt zabezpečení komerční budovy a perimetru. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.5.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 24. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe