Mgr. Markéta Radimecká

Diplomová práce

Právo, sexuální delikt a jeho pachatel (aktuální právní a psychologické otázky)

Law, Sexual Crime and Offender (Topical Legal and Psychological Problems)
Anotace:
Má diplomová práce se zaměřuje na aktuální právní a psychologické otázky týkající se sexuální delikvence. Objasňuje, že ne každý pachatel sexuálně motivovaného trestného činu musí být nutně deviantní. Kromě přehledu a definice sexuálních deviací obsahuje i faktory, které působí na nedeviantního pachatele takovýchto činů, včetně jeho motivů. Práce má dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické …více
Abstract:
My diploma is focuses on sexuality and sexual delinquency. Sexual delinquency is a phenomenon, which is, which was and which will be. Unfortunately, despite the numbers of studies and researches many absurdities are still alive. The main problem is that sexual offenses usually is not equal to sexual deviancy. My diploma is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part focuses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Drahomíra Houbová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Roman Vaněk, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta