Mgr. Markéta Radimecká

Master's thesis

Právo, sexuální delikt a jeho pachatel (aktuální právní a psychologické otázky)

Law, Sexual Crime and Offender (Topical Legal and Psychological Problems)
Abstract:
Má diplomová práce se zaměřuje na aktuální právní a psychologické otázky týkající se sexuální delikvence. Objasňuje, že ne každý pachatel sexuálně motivovaného trestného činu musí být nutně deviantní. Kromě přehledu a definice sexuálních deviací obsahuje i faktory, které působí na nedeviantního pachatele takovýchto činů, včetně jeho motivů. Práce má dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické …more
Abstract:
My diploma is focuses on sexuality and sexual delinquency. Sexual delinquency is a phenomenon, which is, which was and which will be. Unfortunately, despite the numbers of studies and researches many absurdities are still alive. The main problem is that sexual offenses usually is not equal to sexual deviancy. My diploma is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part focuses …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 9. 2011
  • Supervisor: JUDr. Drahomíra Houbová, CSc.
  • Reader: JUDr. Roman Vaněk, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta