Martina VRBOVÁ

Bachelor's thesis

Návrh adaptačního plánu v neziskové organizaci Domácí hospic Setkání, o.p.s.

Draft of an adaptation process in Home Hospic Setkání (non-profit orgaization).
Abstract:
Tato práce pojednává o paliativní péči u pacientů v konečné fázi života. Zaměřuje se na problematiku umírání v 21. století.Co je v této oblasti péče o umírající stěžejní a proč. V první teoretické části je nastíněna problematika paliativní péče v 21. století, která má svá specifika oproti minulosti. Poté je krátce popsána historie a vývoj paliativní péče až do současnosti. Práce se dále zaměřuje na …more
Abstract:
This thesis deals with a topic of a palliative care for patients in their final stage of life. It focuses on the issue of dying in the 21st century - what are the key moments in the care for the dying and why. The first, theoretical part focuses on palliative care in the 21st century and its specifics in comparison with the past. A short summary of palliative care history and development up to present …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 11. 2018

Thesis defence

 • Supervisor: PhDr. Veronika Gigalová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VRBOVÁ, Martina. Návrh adaptačního plánu v neziskové organizaci Domácí hospic Setkání, o.p.s.. Olomouc, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

PALACKÝ UNIVERSITY OLOMOUC

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Sociology / Social Work

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses rdkxeg rdkxeg/2
29/11/2018
Folders
Files
Marklová, E.
30/11/2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.