Gabriela Svobodová

Bakalářská práce

Vliv zrnitosti prášků na růst krystalů ve sklovitém As2Se3

Effect of grain size on crystal growth in glassy As2Se3
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá studiem vlivu zrnitosti prášků na krystalizace ve sklovitém As2Se3. V teoretické části je popsán vznik skla, krystalizace, nukleace, rychlost a mechanismus růstu krystalů a metody sledování růstu krystalů. Experimentální část práce je zaměřena na mikroskopickém sledování růstu krystalů ve vzorcích o různé zrnitosti, které byly zahřívány rozdílnou rychlostí ohřevu.
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is a study of effect of grain size on crystallization in glassy As2Se3. The glass formation, crystallization, nucleation, crystal growth rate, mechanism of crystallization and methods of research of crystallization are described in the theoretical part. The experimental part is focused on microscopic observations of the crystal growth in samples with various grain sizes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2014
  • Vedoucí: Ing. Jana Shánělová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Svobodová, Gabriela. Vliv zrnitosti prášků na růst krystalů ve sklovitém As2Se3. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technická chemie / Chemie a technická chemie