Ing. Václav Parchanski, Ph.D.

Disertační práce

Chalkogenidová skla a chalkogenidové tenké vrstvy systému As\dindex{2}Se\dindex{3}-As\dindex{2}Te\dindex{3}-SnTe

Chalcogenide glasses and chalcogenide thin films of system As\dindex{2}Se\dindex{3}-As\dindex{2}Te\dindex{3}-SnTe
Anotace:
Práce je věnována studiu fyzikálně-chemických vlastností chalkogenidových skel a tenkých amorfních vrstev systému As2Se3-As2Te3-SnTe připravených vakuovým napařování a pulzní laserovou depozicí. Byly studovány optické vlastnosti a struktura objemových skel a tenkých amorfních vrstev a jejich změny v závislosti na složení, na metodách přípravy tenkých vrstev a na následné expozici tenkých vrstev zářením …více
Abstract:
This thesis is focused on the study of physico-chemical properties of chalcogenide glasses and thin amorphous films of system As2Se3-As2Te3-SnTe prepared by thermal evaporation and pulsed laser deposition. Optical properties and structure of bulk glasses and thin films were studied and their changes depending on the composition, on the thin films preparation method and on the exposure of thin films …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2010
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 2. 2012

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Parchanski, Václav. Chalkogenidová skla a chalkogenidové tenké vrstvy systému As\dindex{2}Se\dindex{3}-As\dindex{2}Te\dindex{3}-SnTe. Pardubice, 2010. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická