Tereza MENHARTOVÁ

Diplomová práce

Zpracovatelský průmysl v Plzeňské aglomeraci

Manufacturing in the Pilsen Agglomeration
Anotace:
Cílem této diplomové práce je zanalyzování a zhodnocení ekonomické výkonnosti průmyslových podniků zpracovatelského průmyslu v Plzeňské aglomeraci. Součástí práce je zpracování databáze průmyslových provozoven. Informace o podnicích jsou získány z dostupných dat podnikového účetnictví. Byly zde použity ukazatele počtu zaměstnanců, tržeb, účetní přidané hodnoty, výsledku hospodaření, průměrné měsíční …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze and evaluate the economic performance of industrial companies in the manufacturing industry in the Pilsen agglomeration. A part of the work is the processing of a database of industrial plants. Business information is obtained from available enterprise accounting data. There were used indicators of the number of employees, sales, book value added, profit, average …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Václav Novák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MENHARTOVÁ, Tereza. Zpracovatelský průmysl v Plzeňské aglomeraci. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická