Lucie Konečná

Bachelor's thesis

Odpadové hospodářství v Uherském Hradišti

Waste Management in Uherské Hradiště
Anotácia:
Tématem bakalářské práce je "Odpadové hospodářství v Uherském Hradišti". V teoretické části jsou definovány pojmy: odpadové hospodářství, odpad, druhy a zdroje odpadů. Také je zde zahrnuta legislativa vztahující se k odpadovému hospodářství. Konec teoretické části se zabývá procesy nakládání s odpady, přičemž je největší pozornost věnována procesu recyklace odpadů. Praktická část začíná charakteristikou …viac
Abstract:
The theme of this Bachelor's thesis is the "Waste management in Uherské Hradiště". In theoretical part, there are defined terms like: waste management, waste, types and sources of waste. Also there is included legislation referring to waste management. The end of the theoretical part deals with processes about waste management, where the main attention is dedicated to process of waste recycling. Practical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015
Zverejniť od: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: RNDr. Jakub Trojan

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Konečná, Lucie. Odpadové hospodářství v Uherském Hradišti. Uherské Hradiště, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe